enthousiasme.info

Kies eerst welke sessie je wenst: van één uur, van twee uren, of een gratis consult van 30 minuten (enkel op uitnodiging via mail).
Veuillez d’abord choisir quel type de rendez-vous vous souhaitez: 1 heure, 2 heures ou un entretien gratuit de 30 min (seulement après invitation par mail).

Gratis gesprek/ entretien gratuit

Schrijf je hier in voor een gratis gesprek van 30 min.
Inscrivez-vous ici pour un entretien gratuit de 30 min.

(30 minutes)

Standaard sessie/ séance standard

Een sessie duurt steeds een uur, tenzij anders afgesproken.
Je kunt ook een sessie aanvragen voor 2 uren.

Une séance standard dure toujours 1 heure.
Vous pouvez aussi demander une séance de 2 heures.

(1 hour)

Dubbele sessie/ séance double

Kies hier voor een sessie van 2 uren.
Choisissez ici votre séance de 2 heures.

(2 hours)